Polityka Prywatności:

 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I PRAWA UŻYTKOWNIKA

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.tycartglass.com jest Magdalena Tyc-Witwicka  – zwana dalej „Administratorem” i jej firma TYC ART GLASS Magdalena Tyc-Witwicka, z siedzibą przy ulicy Ruskiej 46a/007, 50-079 Wrocław. NIP 898 176 67 04, REGON 932146630 i będąca jednocześnie Sprzedawcą. Wszelką korespondencję dotyczącą działalności Sklepu należy kierować na adres email sklep@tycartglass.com lub na adresy korespondencyjne wymienione powyżej.

1.2 Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)  oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.3 Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1 Dane osobowe, zbierane przez sklep TYC ART GLASS wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji zamówienia złożonego przez klienta w sklepie internetowym.

Do danych tych należą:

 1. Imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy, NIP
 2. Adres zamieszkania bądź adres wysyłkowy
 3. Adres email – służący potwierdzeniu złożonego zamówienia i kontaktowi z klientem
 4. Telefon – służący kontaktowi z klientem i/lub kurierem

Użytkownik może założyć konto w serwisie i zapamiętać swoje dane albo dokonać zakupu bez rejestracji.

W przypadku założenia konta chronionego hasłem, użytkownik ma dostęp do swoich danych adresowych i historii zakupów. W każdej chwili może również zmienić dane lub zażądać usunięcia konta, wysyłając mail na adres sklep@tycartglass.com

 2.2 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie z ewentualnymi późniejszymi reklamacjami czy rękojmiami, oraz dla własnych celów marketingowych (więcej na ten temat w punkcie 3).  Sklep TYC ART GLASS jest utworzony w technologii WordPress/WooCommerce na serwerze firmy Atthost. Dane osobowe użytkowników są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia:

 1. do wystawienia faktury – jeśli takie jest życzenie klienta – księgowość.

Dane te gromadzimy wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody użytkownika w trakcie składania zamówienia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3 Oprócz przetwarzania danych w ramach realizacji sprzedaży i wysyłki zamówionego towaru wykorzystujemy dane użytkownika także do kontaktu z użytkownikiem w związku z zamówieniem oraz określonymi produktami  – e-mail ewentualnie telefon. Nie wykorzystujemy podanych danych w celach marketingowych.

 

 1. WYKORZYSTANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA DO CELÓW REKLAMOWYCH

3.1 Newsletter

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail w osobnym okienku zapisu do newslettera.  Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymieniony w punkcie 1 adres e-mail. W każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.  Newslettery wysyłane są za pośrednictwem platformy Mailchimp

3.2 Ciasteczka (pliki cookie)

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookie)?

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Większość używanych przez nas plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane.

W ciasteczkach zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

W przeglądarce dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można zablokować zapisywanie ciasteczek w przyszłości. Aby zaakceptować stosowanie ciasteczek Porcelanowa, blokując jednoczenie użycie ciasteczek firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat odrzucania nowych i wyłączania zapisanych ciasteczek.

3.3 Pliki logu

Podczas każdej wizyty na stronach internetowych sklepu przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są poddawane analizie wyłącznie w sytuacji awarii systemu, ataków hakerskich,  wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera przez właściciela serwera firmę home.pl

 1. ZABEZPIECZENIA

4.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych,  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.2. Wśród środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe wymienić należy:

 1. Fizyczne zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem – komputer obsługujący sklep TYC ART GLASS jest zabezpieczony hasłem i znajduje się w pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą
 2.  Techniczne zabezpieczenie – stosujemy Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów, a żeby uzyskać  dostęp do konta Klient musi podać login i hasło.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron indywidualnych artystów współpracujących ze sklepem. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko stron TYC ART GLASS

5.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości treści Polityki Prywatności, w związku ze zmianami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, rozszerzenia działalności Sklepu TYC ART GLASS czy zmiany funkcjonalności i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych.

O zmianach w treści Polityki Prywatności Administrator każdorazowo poinformuje użytkowników na stronach Sklepu TYC ART GLASS

5.3 Niniejszy dokument jest dokumentem informacyjnym i obowiązuje od dnia 01 czerwca  2020 roku